Matthias at Monte Corona / Lanzarote

Matthias at Monte Corona / Lanzarote

Matthias at Monte Corona / Lanzarote

Ruwenzori expedition

Ruwenzori expedition

Ruwenzori expedition

Dolpo Trekking

Dolpo Trekking

Dolpo Trekking

Seychelles

Seychelles

Seychelles

Island Peak & Everest Base Camp / Nepal

Island Peak & Everest Base Camp / Nepal

Island Peak & Everest Base Camp / Nepal

Winter expedition Mount Kenia

Winter expedition Mount Kenia

Winter expedition Mount Kenia

Aconcagua via Guanacos-route

Aconcagua via Guanacos-route

Aconcagua via Guanacos-route

Nanga Parbat / Expedition Reinhold Messner

Nanga Parbat / Expedition Reinhold Messner

Nanga Parbat / Pakistan / Expedition Reinhold Messner

With Toni and Angelika through the Höllental to the Zugspitz summit

With Toni and Angelika through the Höllental to the Zugspitz summit

With Toni and Angelika through the Höllental to the Zugspitz summit

Zanzibar

Zanzibar

Zanzibar

Climb Kilimandschao via Umbwe-Route

Climb Kilimandschao via Umbwe-Route

Climb Mount Kilimandscharo via Umbwe-Route

Mount Kinabalu / Borneo

Mount Kinabalu / Borneo

Mount Kinabalu / Borneo

BIO Hof Grasleitn

BIO Hof Grasleitn

BIO Hof Grasleitn

Russian Arctic / Franz-Josej-Land with Reinhold Messner

Russian Arctic / Franz-Josej-Land with Reinhold Messner

Russian Arctic / Franz-Josej-Land with Reinhold Messner

Messner Mountain Museum “Firmian”

Messner Mountain Museum “Firmian”

Messner Mountain Museum “Firmian”

Start typing and press Enter to search